Drift Competition

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có sáu mươi giây để thực hiện bám càng hoàn hảo trong bảy bức tường đã sẵn sàng. Để đạt được điều này, bạn phải kết hợp tốc độ và góc thích hợp xem xét rằng lái xe trên tuyết.