Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Terriermon là một Digimon với hai phẩm chất đáng chú ý. Việc đầu tiên, lòng tốt của ông. Thứ hai, sự kiên nhẫn của mình. Các bằng chứng rằng bạn có thể đặt những bộ quần áo vô lý và không phù hợp nhất, và anh sẽ chịu đựng nhẫn nhịn. Có lẽ anh ta đỏ mặt một chút, nhưng ít người nào khác.