Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các thành viên của The Powerpuff Girls, Bubbles / Bubbles là mệt mỏi luôn luôn có màu xanh và với sơn cùng. Điên về để gây ngạc nhiên cho nhiều người ngưỡng mộ của mình với đồng phục superheórico và một cái nhìn khác nhau.