Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ bạn có cơ hội thiêng liêng để tạo ra phiên bản của riêng bạn của Alice (in Wonderland). Bạn có thể thay đổi sự xuất hiện, quần áo, tóc, màu da và những gì nó cần. Bạn thậm chí có thể đặt dép. Một Alicia hoàn toàn khác nhau!.