Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Powerpuff Girls luôn luôn mặc quần áo giống nhau, vì vậy tình yêu mà bạn dành cho mình để thay đổi chúng ở hàng may mặc giải trí của bạn và theo mong muốn thẩm mỹ của bạn. Như trong trường hợp hiện nay Petal / Blossom, là biển của hạnh phúc.