Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các Powerpuff Girls luôn luôn mặc quần áo giống nhau, vì vậy tình yêu mà bạn dành cho mình để thay đổi chúng ở hàng may mặc giải trí của bạn và theo mong muốn thẩm mỹ của bạn. Như trong trường hợp hiện nay Petal / Blossom, là biển của hạnh phúc.