Dream Woods

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này có một cây đũa phép mà phải thu thập các khối cùng màu và làm cho họ biến mất để nhận ra các cánh cửa đó sẽ dẫn đến cấp độ mới.