Dream Tower

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trèo lên đỉnh tháp tăng từ nền tảng đến nền tảng, lấy tất cả những viên kim cương như bạn có thể và phải đối mặt với kẻ thù của bạn bằng cách nhảy vào chúng.