Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông làm việc như một họa sĩ ở đường đi dạo bến cảng. Làm cho hình ảnh mà yêu cầu khách hàng sau chuỗi các con số, khi sơn chạy bấm 'P'.