dream of mirror

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn một trong những nhân vật thân thiện và chiến đấu chống lại một trò chơi khác của bóng chuyền bãi biển, nhưng với cái đầu của mình. Bạn có thể đưa ra gợi ý cho đến khi thanh màu đỏ là hoàn tất. Bạn có thể tham gia hai người chơi.