Dream Club

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phong cách chiến đấu trò chơi Street Fighter nhưng với học sinh trong manga. Sử dụng các phím WASD để di chuyển cô gái của bạn, với das J đấm, đá với K và L với đòn đặc biệt của bạn. Đối với thủ đoạn kết hợp các phím khác nhau.