Draw Race

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức trò chơi này đua gốc, nơi bạn phải vẽ một đường mà sẽ là con đường mà làm cho chiếc xe của bạn. nhanh hơn bạn sẽ thúc đẩy nhanh hơn bạn vẽ, nhưng vào cua hoặc chăm sóc derraparás quá.