Dralion Elements

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Great trò chơi dựa trên những màn nhào lộn của Dralion chương trình mới của Cirque du Soleil. Di chuyển acrobat với các phím mũi tên, nhảy bằng cách nhấn phím dài và giữ cho bước nhảy lớn hơn.