Drakkens Lair

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kim có thể và đối tác của mình Ron có một nhiệm vụ để giải quyết, bắt Tiến sĩ ác Drakken. Tìm người giao tiếp để sử dụng hai nhân vật theo cần vào thời điểm đó.