Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một giám đốc người Ấn Độ nên chọn lên những ngọn lửa mà sẽ cung cấp cho bạn điểm và tiêu diệt những con quỷ đã xâm chiếm đất của họ. Nó đạt totem trước khi thời gian chạy ra để giành chiến thắng.