DragonWarrior

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một giám đốc người Ấn Độ nên chọn lên những ngọn lửa mà sẽ cung cấp cho bạn điểm và tiêu diệt những con quỷ đã xâm chiếm đất của họ. Nó đạt totem trước khi thời gian chạy ra để giành chiến thắng.