dragonfable

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu với Rồng mà không quên để nhảy những trở ngại của con đường. Sử dụng chuột để chỉ đạo các mũi tên và bắn bằng con trỏ nhảy và di chuyển xung quanh sân khấu.