Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chiến đấu với Rồng mà không quên để nhảy những trở ngại của con đường. Sử dụng chuột để chỉ đạo các mũi tên và bắn bằng con trỏ nhảy và di chuyển xung quanh sân khấu.