Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chiến đấu với Rồng mà không quên để nhảy những trở ngại của con đường. Sử dụng chuột để chỉ đạo các mũi tên và bắn bằng con trỏ nhảy và di chuyển xung quanh sân khấu.