DragonBall Z

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Great trò chơi chiến đấu, trong đó bạn có thể tham gia với các nhân vật khác nhau của Dragonball Z như bạn vượt qua màn hình. Trước khi bạn bắt đầu chiến đấu bấm vào nút "Trợ giúp" để học hỏi bạn các phím.