Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Great trò chơi chiến đấu, trong đó bạn có thể tham gia với các nhân vật khác nhau của Dragonball Z như bạn vượt qua màn hình. Trước khi bạn bắt đầu chiến đấu bấm vào nút "Trợ giúp" để học hỏi bạn các phím.