DragonBall Kart

Đang tải trò chơi...
Cạnh tranh trong một cuộc đua kart với các nhân vật DragonBall để có được 7 cầu. Lượt các khối tra hỏi nhảy với 'con trỏ lên' để có được vũ khí và sử dụng chúng chống lại đối thủ của bạn bằng cách nhấn phím cách.