dragon wizard

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một nhà ảo thuật người phải giải cứu một đứa trẻ mồ côi bị bắt cóc bởi vua rồng ác. Những kẻ thù bạn giết nhiều tiền hơn sẽ phải cải thiện phép thuật và vũ khí của bạn, bạn sẽ thấy những gì họ đang có để bạn lựa chọn tốt.