Dragon Flame

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý con rồng để tấn công các binh sĩ thời trung cổ đến mũi tên và máy phóng của bạn. Sử dụng chuột để chỉ đạo và giữ nút bên trái chọn sức mạnh của quả cầu lửa.