Dragon Ball Z Ultimate Power

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các chàng trai của Dragon Ball Z chiến đấu giống như nhiều hơn một người làm vườn hoa hoặc một trọng lượng thể dục. Luôn luôn lớn và với một sự trả thù.