Dragon Ball Z Tribute

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi chiến đấu thú vị mà tỏ lòng kính trọng đến các hình vẽ Dragon Ball thần thoại. Chọn nhân vật yêu thích của bạn và chiến đấu trong ba chế độ chơi khác nhau nhân vật.