Dragon Ball Z Goku Dressup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người anh hùng của Dragon Ball Z, Goku có một cuộc chiến với một sinh vật kinh khủng và không biết những gì để mặc cho dịp này. Đào sâu vào tủ quần áo của mình và giúp anh ta chọn một cách khôn ngoan.