Dragon Ball Z Fighting 2.2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Series flagship Dragon Ball có esputado nhiều thứ, nhưng ít dữ dội như những trò chơi mà nhân vật đang phải đối mặt chiến đấu to lớn và phá hoại.