Dragon Ball Fighting 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu với các nhân vật yêu thích của bạn từ Dragon Ball trong những cách khác nhau và với kẻ thù khác nhau, bạn có rất nhiều kịch bản để mở khóa.