Dragon Ball Fierce Fighting 2.5

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các băng đảng của anime nổi tiếng Dragon Ball không mệt mỏi chiến đấu. Đà cùng một thời gian và ngày, câu hỏi là atizarse ác cho đến khi mặt trời mọc.