dr strangeblix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một thanh tra của Liên Hiệp Quốc mà phải tìm thấy vũ khí sinh học và plutonium, số tiền khác nhau trong mỗi nhiệm vụ. Hãy loại bỏ những người lính trong bom trồng đường dẫn của bạn với các phím dài.