Downhill Snowboard 3

Đang tải trò chơi...
Chọn một trong những ngọn núi để bắt đầu thực hành tuyết, làm tất cả các thủ thuật bạn có thể để có được một điểm số tốt. Cố gắng không để rơi và thoát khỏi lở tuyết xảy ra.