Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhấp chuột vào đối tượng bằng gỗ để đưa xuống các con thỏ để thu thập tất cả các cà rốt, bạn có thể.