Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhấp chuột vào đối tượng bằng gỗ để đưa xuống các con thỏ để thu thập tất cả các cà rốt, bạn có thể.