double

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phải mất những quả bóng màu trắng để các ngôi sao. Thực hiện các động tác tương tự trên hai màn hình, vì vậy hãy cẩn thận không để rơi.