double maze

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi này là đơn giản, nhưng nhận được nó là rất phức tạp. Làm cho hai quả bóng để đạt được mục tiêu.