Double Freecell

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu nó đã là khó khăn để làm cho một kẻ cô độc, hãy tưởng tượng cả. Một khi bạn có Logres tích lũy thẻ từ Ace cho vua, chơi lặp lại các động thái để Ace trong một vòng lặp vô hạn và tốt đẹp.