Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn có thích Bratz?, Bạn cortarías bím tóc để đổi lấy một cây kéo?, Chuẩn bị tốt vì ở đây đến trong đôi. Hình thành cặp búp bê yêu thích của bạn và thưởng thức vô tận.