dottie

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm dịu các dây thần kinh của bạn, lấy con chuột và chỉ đạo các quả bóng màu đen để lỗ trong khi tránh tất cả các chướng ngại vật. Mỗi màn hình mà bạn vượt qua có một mã '' mà có thể nhập khi bạn quay trở lại để chơi.