Dots

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi với máy tính của bạn để xem ai hoàn thành số lượng nhất của hình vuông. Lúc đầu, nó là dễ dàng, nhưng như những khoảng trống còn lại điều ít tự trở nên phức tạp.