Doomed

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiêu diệt kẻ thù với vũ khí khác nhau, bạn có thể đi mua sắm khi bạn dành nhiều màn hình.