Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tiêu diệt kẻ thù với vũ khí khác nhau, bạn có thể đi mua sắm khi bạn dành nhiều màn hình.