Doodle History 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sharpen trí tưởng tượng của bạn và tầm nhìn của bạn để khám phá các hình ảnh 3D mà giấu trong những sọc vô nghĩa. Xoay hình ảnh cho đến khi bạn có thể nhìn thấy tòa nhà ẩn.