Donut Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ đồ uống và bánh rán họ hỏi trước khi họ hết kiên nhẫn của khách hàng. Nhìn vào các món tráng miệng để làm cho họ đúng với các thành phần mà bạn có.