domino pressure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn phần bạn muốn ném domino để chuỗi với nhau như nhiều người trong số họ và phá vỡ cà chua. Những người không có ném sẽ cho bạn trừ giây, bạn có thể sử dụng cà chua xuống để di chuyển màn hình.