Dolphin Show 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một con cá heo làm một chương trình trong đó để dunk bóng, nhảy qua hoops và nhiều xét nghiệm hơn.