Doki the Artist

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các con chó con Doki nói với bạn về mỹ thuật. Nó trình bày các nghệ sĩ đã làm nên lịch sử. Và bạn khuyến khích là một phần của nghệ thuật của mình sử dụng của bạn của bạn.