Doki Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chắc chắn là như vậy tẩm bột như là Doki và tất cả bạn bè của mình, đặc biệt là các cơ Mundi, và bạn có thể giải quyết câu đố này trong thời gian kỷ lục. Chuyển tiếp!.