Doki Growing Up Healthy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia Doki cho nhà bếp của bạn và tìm hiểu tất cả các bạn cần biết về những gì họ ăn và phẩm chất của họ, để từ nay dẫn một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.