Doki and the Treasure Chest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con chó để mở quan tài Doki kho báu và khám phá những gì ẩn giấu bên trong. Bạn chỉ cần chọn các phím bên phải. HPG được hút!.