Doki and the Planets

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trái đất, sao Hỏa, sao Mộc và các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta. Bạn có muốn biết nơi đi bộ tốt Doki?, Giải thích và chỉ cho bạn trong sở thích mang tính xây dựng này.