dojo dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

'Thành phố Progress' Salva và đánh bại các Bedlam ác cung cấp các gói trong các lĩnh vực như mũi tên. Với con trỏ bạn đạo chuyển động của bạn, với 'z' lần lượt xung quanh và các 'x' nhảy. Cần có thời gian để tải, kiên nhẫn!