Dog Hotel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc trong một khách sạn dành cho chó và chó con phải tham dự vào tất cả mọi thứ họ yêu cầu. Mở công nhân mới để giúp bạn chăm sóc cho họ.