Dog Hotel 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người chăm sóc của một khách sạn chó và bạn phục vụ họ trong tất cả các nhu cầu của họ. Cho chúng ăn, uống, chơi với họ hoặc cung cấp cho họ tình cảm cho đến khi chủ nhân của chúng trở lại.