dodge brawl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Loại bỏ tất cả các thành phần của các nhóm đối lập, cho rằng bạn phải đánh họ ba lần với bóng. Di chuyển kéo của bạn với con chuột, với những 'không gian' chơi hoạt động quốc phòng.