Dodge Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi với bạn cùng lớp của mình và quăng mình bóng khó để nhìn thấy người té ngã. Sử dụng chuột để bắt quả bóng và giữ đứa trẻ nhấp vào để chọn sức mạnh của các shot.