Dodge and Crash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe của bạn để tìm kiếm mục tiêu của mình để đâm vào chúng và loại bỏ chúng khỏi đường, nhưng hãy cẩn thận rằng kẻ thù của bạn cũng sẽ đi đến cho bạn.